Locatie: Harderwijk
Datum: 5 t/m 12 juli 1997
Digitaal beschikbaar: 45 foto's
Foto's: Wouter van den Berg

Pieter Maritz Verkenners - Zomerkamp

Ga direct naar => [ Programma ] => [ Thema ] => [ Deelnemers ]


Spionage
Zondag

Introductie thema2 - Afdeling Eliminatie3 - Afluisteren / 4 - Geheimschriften5 - Observatie


Zondagmiddag


6 - De aandacht, ditmaal midden in een weiland. Even weg van het kampterrein.

De rest van de dag zijn we bezig met de aankleding van de spionnenschool en verkennen we de omgeving.


Maandag

Vandaag recruteren we nieuwe spionnen en nemen we spionnen-examens af.
De fysieke gesteldheid wordt getest op de trappersbaan. - Themapresentatie.

Maandagavond

De 'nieuwe' jongens zijn gezakt voor het spionnenexamen en moeten op herhaling (kampdoop).


7 - Dennis8 - Kees / 9 - Niels10 - Het eten van de kampdrank11 - Ruben: 'Ja meneer de kampgeest'12 - Ook Vaandrig Marcel moet eraan geloven13 - Kampdoop Peter (extra kampleiding)

We horen schoten nabij ons geheime kamp en gaan op onderzoek uit.
We vinden slechts een bebloede jas met fototoestel en geheime documenten.
Het rolletje wordt in ons laboratorium onderzocht en afgedrukt.14 - In dit fraaie onderkomen worden snode plannen gesmeed15 - Joepie, onze kampduif, moet hulp gaan halen.16 - '... en dan moet je hier het kanaal overvliegen!'17 - Joepie met geheime boodschap rondom zijn poot18 - Op naar Engeland!


Dinsdag


19 - De dagelijkse opening met het vlaghijsen en inspectie!

Vandaag gaan we naar Harderwijk waar we een stadsspel georganiseerd hebben.

Opdracht: zoek uit wat er aan de hand is, verken de locaties welke voorkomen op het fotorolletje.
(Iedere patrouille vindt een envelop met kluisnummer in de fietsenstalling bij het station.)


Woensdag

Vandaag gaat de tweedaagse hike van start.
De patrouilles worden met de auto bij het station afgezet, alwaar ze in de kluisjes de hike vinden.20 - De kabelbaan werd uiteindelijk afgekeurd omdat hij veel te snel ging21 - Te weinig ruimte om veilig te landen22 - Onderweg
Niels, Roy, Martijn, Remy en Bart23 - Het spoor van de dode spion leidt naar een verlaten eilandje
Vaandrig Marcel zet ons over2425 - Wat ze niet weten, is dat ze op het eiland door de 'boeven' worden opgewacht
en gelijk gevangen worden genomen.26 - 'Maak van mij ook maar een foto'27 - Op het eiland
De boeven zijn er met de boot vandoor. Er zit niets anders op dan hier te blijven.2829 - Gelukkig hebben ze blikken Struik achtergelaten, zodat we niet van honger hoeven om te komen.30 - Slapen doen we in de open lucht, tussen de bomen.


Donderdag


31 - De volgende morgen bouwen we vlotten voor de bagage
en lopen we terug naar het vaste land.3233343536


Donderdagavond


37 - Ouderavond383940

Na afloop van de ouderavond bespreken we de nieuwe situatie. Het nachtspel kan beginnen.

Vrijdag


41- De camera op statief zetten en gauw gaan zitten.42 - Sperwers43 - Uilen44 - De Arenden gaan voor de bonuspunten


Terug naar boven

Terug naar 1990
Thema

Thema: Er is geheime informatie over de nieuwe streamjetaandrijving, welke ontwikkeld wordt voor de toekomstige generatie gevechtsvliegtuigen, gestolen bij de CIA. Deze gegevens zijn verstopt op eilandje in Nederland. Diverse geheime diensten, waaronder de Britse MI5, zijn hiernaar op zoek. Onze (dode) spion weet waar deze informatie verstopt is. Nu is hij de verkopers en eventuele kopers (FSB) op het spoor. Hij legt geheime afspraken vast op foto-nagatief.

Spionage afdelingen: Observeren (schaduwen, waarnemen, fotografie)
Afluisteren (geluidsopname, telefonie, )
Geheimschrift (code's, microfilm, seinen)
Eliminatie (sabotage, gif, explosieven, aanslagen)

Terug naar boven

Terug naar 1990
Programma

Zaterdag 5/7
mo: Vertrek .
mi: Opbouw spionagekamp, inrichten spy-centrum
av: Bouw toren / reuzenperiscoop:

Zondag 6/7
mo: Aandacht. Weg van het kampterrein - bijbelsmokkel Oostblok landen (W)
mi: Spionnenschool: Inleiding 1600 tot 1700u, geheimhoudingsverklaring. theorie plattegronden (G). 1700u: Aanbrengen kampbeveiliging.
av: Spionnenschool: Terreinverkenning (G), in kaart brengen omgeving (W).- kampvuur.

Maandag 7/7
mo: Spionnenschool: technische opleiding, (M) Elimi, (W) Observ, (P) Afluis, (G) Geheim.
1030u: Groepsfoto. 1100u: themapresentatie afdelingen MI5 (verkenners).
mi: (M) Spionnenschool: fysieke training (sport en spel / touwbaan), examen spion.
av: (W) Spionnenschool: Nieuwe jongens zijn gezakt voor examen, moeten aparte test doen. Uitreiken pasjes / aanstellen spionnen. We horen schoten nabij ons geheime kamp en gaan op onderzoek uit. We vinden slechts een bebloede jas met fototoestel en geheime documenten. Wij ontwikkelen het rolletje in ons laboratorium.

Dinsdag 8/7
mo: Stadsspel Harderwijk / bezoek dorp / zelf eten kopen.
Thema: Uitzoeken wat er aan de hand is, opzoeken lokaties welke voorkomen op het fotorolletje. Iedere patrouille vindt een envelop met bonnetje fietsenstalling. Wij zijn bereikbaar op nader af te spreken plek, hier moeten de jongens melden wat ze ontdekt hebben.
mi: Vrije middag. (onderzoeken verzamelde informatie in lab.)
av: Spontane knokpartij met aansluitend kampvuur. (boot ophalen/camoufleren)

Woensdag 9/7
mo: (M) Hike, per patrouille met auto naar station. De hike wordt gevonden in het stationskluisje
(aantekeningen 6/7 van gedode spion). Spion heeft ondekt waar onderhandelingen gaan plaatsvinden, hij is vermoedelijke verkoop aan de FSB op het spoor, is kopers op het spoor mi: Eindpunt hike / verdachte plek is eilandje.
av: De jongens die met boot op eiland aankomen worden, na vertrek boot, gelijk gevangen genomen en vast gebonden. Boeven verdwijnen met 2 leiders in boot (M+P). Overnachten op eiland (G+W+J).

Donderdag 10/7
mo: Hike. Vlotten bouwen, terug naar kampterrein.
mi: Uitwerken hike-verslag / voorbereiden ouderavon.
av: Ouderavond - Nachtspel. Na afloop ouderavond bespreken nieuwe situatie, wacht instellen.

Vrijdag 11/7
mo: uitslaapmorgen / brunch.
mi: Kaderspel - Voorbereiden bonte-avond.
av: Bonte-avond / kampvuur.

Zaterdag 12/7
mo: Afbreken / schoonmaken, einde kamp.
Deelnemers

Uilen:   Sander vd B., Henk-Jan L., Maikel K., Frederick D., Jaap B.
Valken:   Jeroen H., Jos v R., Alfons D., Gertjan M., Jelmer G., Maurits M.
Sperwers:   Elwin S., Maarten B., Rafael O., Bram B., Jeffrey W., Bernard M., Johanan P., Ruben H.
Arenden:   Roy K., Bart O., Remy M., Walter H., Martijn vd B., Niels W.
Roald Hoolwerf

KAMPLEIDING Verkenners:
Gerard G.
Wouter vd B.
Marcel S.
Extra: Jac K. en Peter de B.

Terug naar boven

Terug naar 1990