Locatie: Doolhut II
Datum: 17 februari 2001
Digitaal beschikbaar: 11 foto's
Foto's: Wouter van den Berg

Pieter Maritz Verkenners - Griezelkamp

Ga direct naar => [ Programma ]1 - Spookjes op weekendkamp2 - Het troeplokaal is flink aangekleed3 - Wouter, Fedde en Marcel4 - De verkenners slapen in het welpenlokaal5 - Een nachtspel bij de Bloedsteen.67 - Heks Maurits en Graaf Von Kernheim8 - 's Morgens is er Havermout.9 - Waar je ook mee metselen kunt.10 - Zaterdagmiddag bouwen we een trappersbaan11 - De paalsteek.


Terug naar boven

Terug naar 2000
Programma, zoals vooraf opgesteld

1800 uur: Aankleding lokaal - na afloop lokaal afsluiten
1930 uur: Start weekend, opzetten tenten
2030 uur: Leiding in themakleding (met olielamp) neemt troep mee naar magische plek in het bos. Hier doen we het spel met de lamp. De tocht loopt over landgoed Kernhem, heksenbol, hanepol, vraagtekenboom, bloedsteen en oude troephuis. Nabij de vraagtekenboom het spel met de lamp gedaan.

2200 uur: Bij terugkomst sessie improviseren voor verkenners, bedenk samen een verhaal.

Vertelling van sagen en legenden door de leiding, Graaf Von Kernheim / de witte wieven.

Het verhaal

Het verhaal speelt in het jaar 1251, nu 750 jaar geleden. De omgeving waar we het over hebben heet tegenwoordig 'Veluwe'. Midden in dat gebied stond een groot kasteel dat toebehoorde aan de van oorsprong Duitse Graaf Von Kernheim. Het kasteel was in die tijd een belangrijke handels- en ontmoetingsplaats voor allerlei lieden. We hebben het over de tijd dat men nog erg bijgelovig was, de tijd van tovenaars en heksen. De tijd van sagen en legenden.

Een stukje van het kasteel vandaan bevond zich een plek waar de dorpelingen liever niet kwamen, daar woonden de Schimmen. Zo noemden men mensen die ze er van verdachten magische krachten te bezitten. Sommigen beweerden zelfs dat ze konden toveren en 's nachts bijeen kwamen om te dansen rondom een groot vuur. Tijdens deze bijeenkomsten zouden zelfs mensen geofferd zijn en werden er vreemde spreuken uitgesproken. De, in totaal 15 schimmen, kregen al gauw de schuld wanneer er in het dorp iets ergs gebeurde. Branden en vermissingen kwamen regelmatig voor. De dorpelingen waren de wanhoop nabij en drongen er bij de Graaf op aan om de Schimmen te laten verjagen van zijn landerijen. De Graaf was echter niet erg onder de indruk en dus ook niet van plan actie te ondernemen tegen deze 'Schimmen'.

Op een zekere nacht ontstaat er echter een grote brand in het kasteel waarbij de dochter van de Graaf jammerlijk in de vlammen omkomt. Hadden de Schimmen hier de hand in of was het een laffe daad van een van de dorpelingen. Hoe het ook zij, de Schimmen kregen al gauw de schuld en de Graaf besloot, in een waas van woede en verdriet, de Schimmen van zijn land te laten verdrijven. Met gelijke munt zou hij hen terugbetalen.

De Duitse Graaf ging op zoek naar hulp. Drie dagen en nachten reisde hij alleen door het grote donkere woud. Uiteindelijk vond hij daar de vrouw die hem kon helpen de Schimmen te verjagen. Matilde heette ze, een zonderlinge vrouw met grote krachten. Afgezonderd van alles en iedereen woonde ze daar. De vrouw vertelde hem dat de macht van de 15 heksen te groot voor haar was, ze kon hem niet helpen. Wel wist ze hem te vertellen dat de heksen een zwakke plek hadden. Aan het begin van het vijftigste levensjaar moesten zij namelijk nieuwe krachten opdoen, anders zouden zij sterven. De vrouw wist dat de Schimmen zich dan na middennacht verzamelden bij de grote steen in het bos. Hier groeide, na het gezamenlijk uitspreken van een toverspreuk een witte levensbloem. Door het plukken van deze bloem zouden hun krachten weer toenemen.

Drie uur lang vertelt ze over de Schimmen en de dingen die ze gezien en meegemaakt heeft. Uiteindelijk sluit ze een verbond met de Graaf en vertelt ze hem de spreuk die hij van vader op zoon moet doorgeven. Alleen zo kan men de schimmen uiteindelijk te baas worden.

Nadat de verkenners liggen te slapen komt nakomeling van de Graaf (zonder zoon om de spreuk aan door te geven) ons om hulp vragen de laatste heks te verslaan.

11.00 uur: Slapen, naar bed.
12.00 uur: De Graaf (een nakomeling) komt langs en verteld ons dat hij de laatste van zijn geslacht is. Hij verteld ons het ongelofelijke verhaal zoals hierboven omschreven. Er is echter een klein probleempje, hij is nooit getrouwd en heeft geen zoon om de spreuk aan door te geven. Of wij hem kunnen helpen vannacht de laatste heks te verslaan. Daarna kan hij rustig sterven.

(Taakverdeling volgt nog, Bernard en Maurits worden in ieder geval om 11.30 uur bij de slagboom verwacht alwaar een van ons hen zal opvangen en verder zal inlichten. Probeer wat ouwe 'heksen'-kleren mee te nemen. Misschien heb je nog een pruik, ik zal ook nog even bij Gerard langsgaan om te kijken of hij nog wat spullen heeft.)

Het middagprogramma bestaat uit het bouwen van een trappersbaan.

Wouter.


Terug naar boven

Terug naar 2000