ROBERT BADEN-POWELL - Chief Scout Of The World


22 februari 1857

: Stanhopestraat 6, Paddington, Londen.
In het gezin van professor Baden Powell en mrs. Henriëtte Grace Powell wordt op deze datum Robert Stephenson Smyth geboren. Deze Robert heeft vier broers, waarna er nog drie zusjes worden geboren die al als baby sterven. Mevrouw Powell wordt in 1861 weduwe en ter herinnering aan haar man wordt diens voornaam 'Baden' toegevoegd aan de achternaam en zo wordt de familie bekend als 'Baden-Powell'.

1876: Na enige mislukte toelatingsexamens voor Oxford University, waar zijn vader had gedoceerd, probeert hij het bij het leger. Hij slaagt voor de officierscursus aan de Koninklijke Academie van Sandhurst. Daarna doet hij dienst in India, wordt overgeplaatst en komt na vele omzwervingen terecht in Afrika.

1899: De Boerenoorlog. B.P. doorstaat met 1250 mannen en de plaatselijke bevolking een beleg van 217 dagen. B.P. wordt bekend als 'Held van Mafeking'. Het is Koningin Victoria die hem op zijn 43e bevordert tot -toen de jongste- generaal-majoor. Nog één opdracht krijgt Baden-Powell in Afrika, namelijk de oprichting van de South African Constabulary, een bereden politiekorps.

1903: Robert Baden-Powell keert voorgoed naar Engeland terug. Hij wordt geplaatst bij de Britse Cavalerie, met als speciale opdracht het ontwerpen van een nieuw opleidingssysteem. Intussen heeft B.P. ook van zich laten horen als schrijver van een aantal boeken, waaronder Aids to Scouting, bestemd voor de verspieders in het leger, dat tot zijn verbazing opgang doet onder de jongens in Engeland. Ze kopen het bij duizenden en zij spelen een spel... als 'B.P. Scouts'.

1904: Koning Edward VII benoemt Baden Powell tot luitenant-generaal, de hoogst mogelijke rang in vredestijd.

1908: Baden-Powell wordt Ridder in de Victoria Orde en wordt 'Sir Robert'. De koning vraagt hem tevens om al zijn aandacht te geven aan de Scoutingbeweging.

1907: Tijdens het schrijven van het boek Scouting for boys neemt Baden-Powell de proef op de som en houdt met 21 jongens een kamp op Brownsea-Island aan de Engelse Zuidkust.

De bestaande jeugdorganisatie, de Boy's Brigade steunt dit experiment en uitgever Arthur Pearson verleent steun bij de voorbereiding van het inmiddels beroemd geworden boek.

1909: In september wordt de eerste grote rally in Londen gehouden. Er verschijnen tot ieders verrassing niet minder dan 11.000 boy scouts en bovendien enkele meisjespadvinders in zelfbedachte uniformen. Dat is het signaal om ook Scouting voor meisjes te gaan organiseren.

Eerder datzelfde jaar werd het eerste zeeverkennerskamp georganiseerd.

1910: In Nederland worden op verschillende plaatsen voorbereidingen getroffen om met het spel van Verkennen te kunnen beginnen.

De belangrijkste plaatsen en gebeurtenissen zijn de volgende.
's Gravenhage, waar luitenant W.J. van Hoytema het boekje: 'Hollandsche jongens naar Buiten' uitgeeft, wat leidt tot vorming van de eerst troep: de 'Jonge Verkenners'. onder leiding van de Ier Griffin Moriarty.

Amsterdam, waar journalist Gos. de Voogt een proef-patrouille opricht. Zij oefenen onder leiding van Hopman M.W.D. den Ouden.

In Londen wordt begin 1910 officieel begonnen met Scouting voor meisjes: de Girl Guides Association wordt er opgericht onder leiding van Agnes Baden-Powell, de zuster van Robert.

1911-1912

Baden Powell maakt een wereldreis en stimuleert de start van Scouting in alle vijf de werelddelen. Tijdens de reis aan boord van het schip Arcadian (begin 1912) ontmoet hij Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober van dat jaar in het huwelijk treedt.

In Nederland komen steeds meer groepen. De belangrijkste drie zijn:

De Nederlandse Padvindersorganisatie (N.P.O.) te Amsterdam.
De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (E.N.M.G.V.).
De Nederlandse Padvindersbond (N.P.B.) te Den Haag

Op Gilwell Park ontstaat Baden-Powell's conceptie van de zogenaamde Woodbadge Gilwell-cursus, een voortgezette training voor vrijwillig(st)ers.

Intussen verschijnen er nieuwe boeken van Baden-Powell, zoals The Wolf Cub's Handbook (m.m.v. Rudyard Kipling), Girl Guiding, Rovering to Success. 1919: W.F. de Bois Maclaren -een landeigenaar- schenkt het buiten Gilwell Park in Epping Forrest bij Londen aan de jonge beweging. B.P. besluit om er een trainings- centrum voor kaderleden van te maken en een kampeerterrein voor scouts uit oost-Londen.

1920: Eerste Wereld Jamboree, Olympia, Londen. Sir Robert Baden-Powell wordt uitgeroepen tot Chief Scout of the World. Tevens wordt de eerste internationale conferentie gehouden: de oprichting van de Boy Scouts International Conference. In Nederland krijgt de N.P.V. een nieuwe voorzitter: vice-admiraal, oud-minister van Marine en Staatsraad J.J. Rambonnet.

In 1928 krijgt hij de titel Hoofdverkenner. Onder zijn leiding zal de N.P.V. een grote groei meemaken. 1937: Vijfde Wereld-Jamboree werd gehouden in Vogelenzang-Bloemendaal.

Koningin Wilhelmina opent het kamp waaraan 27.000 verkenners uit 54 landen deelnemen. Baden-Powell neemt daar op 80 jarige leeftijd afscheid. In Nederland werd sterk met deze Jamboree meegeleefd.

1938: Lord en Lady Baden-Powell verlaten voorgoed Engeland om zich te vestigen in Nyeri in Kenia.

1940: Na de Duitse inval in Nederland bleven de padvind(st)er verenigingen zo goed als het ging verder functioneren. Activiteiten buiten waren echter niet of nagenoeg niet meer mogelijk.

1941: De padvinderij wordt door de Duitse bezettingsautoriteiten verboden. Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd. Hoofdbestuursleden werden gearresteerd en geïnterneerd.

9 januari 1941: Robert Baden-Powell overlijdt in zijn woning Paxtu in Nyeri in Kenia, bijna 84 jaar oud. Op zijn verzoek wordt hij aldaar begraven, aan de voet van de berg Kenia.

In Londen wordt in de Westminster Abbey een massaal bezochte herdenkingsdienst gehouden in aanwezigheid van onder andere Koning George VI, minister-president Churchill en ambassadeurs van vele landen waar Scouting en Guiding zijn gegrondvest.

In Nederland wordt in het geheim door de Katholieke Verkenners een gedachtenisprentje verspreid.

Op 25 juni 1977 overlijdt Op 88-jarige leeftijd Lady Baden-Powell.

Terug naar boven

Terug naar menu