Geschiedenis Pieter Maritzgroep

Pieter Retief op weg naar Port Nepal
Het land dat de reizigers doortrekken, is zeer vlak. Je kunt de meest verwijderde voorwerpen met grote duidelijkheid onderscheiden. Met moeite slepen de ossen de wagen een berg op en onder veel geschreeuw der zwarten en krachtig tegenhouden der trekdieren, gaat het aan de andere kant bergaf. 's Avonds wordt er een groot kampvuur gemaakt en kunnen mens en dier uitrusten van een lange tocht.

Pieter Retief Het is 1652 wanneer de Hollanders bij de Kaap de Goede Hoop een kolonie stichten en er een kleine vesting bouwden. Ook een groot aantal Duitsers en Fransen vestigen zich hier, samen noemden ze zich De Boeren. Eerder dit jaar, op 12 april 1877, hebben de Engelsen de macht in Pretoria, de hoofdstad van Transvaal, overgenomen. De Boeren trekken steeds verder Noordwaarts om niet onder de Engelse heerschappij te hoeven leven. Pieter Retief en Gerhardus Maritz leefden ten tijden van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika aan het einde van de 19e eeuw.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 1907  Dit jaar start de padvinderij in Engeland. Het door de Britse generaal Lord Baden-Powell of Gilwell geschreven boek "verkennen voor jongens" wordt al spoedig ook in ons land bekend.

1910  De eerste Nederlandse padvindersgroepen worden in Den Haag en Amsterdam opgericht.

1917  Er zijn aanwijzingen dat er reeds in 1917 in Ede sprake was van padvindersactiviteiten, doch dit heeft in elk geval niet lang stand gehouden.

1930  In Ede wordt de Langenberggroep opgericht, een jaar later gevolgd door de Tarcisiusgroep. De langenberg (een zgn. open of neutrale groep) is aangesloten bij de Nederlandse Padvinders Vereniging (NVP), de Tarcisius (een katholieke groep) bij de Katholieke Verkenners (KV).

1941 Op 2 april wordt de padvinderij door de Duitse bezetter verboden, en worden alle materialen in beslag genomen.

1945  Na de bevrijding van Ede op 17 april blijkt dat de padvinderij nog springlevend is. Padvinders verlenen, vaak in incomplete en te krappe uniformen of met enkel een armband "NVP-Ede", hand en spandiensten aan het nieuwe gezag. Al spoedig wordt de padvinderij te populair: er zijn teveel jongens die padvinder wilden worden, en te weinig mensen die hen als leiding kan opvangen. Op zoek naar nieuwe leiding 'ontdekt' de Langenberg de heer Van Klaveren. De heer Van Klaveren heeft voor de oorlog bij een Christelijke padvinders groep in Utrecht gezeten. Gezien zijn geloofsovertuiging kan hij zich echter niet bij de Langenberg aansluiten. In overleg met de leiding van de Langenberg besluit hij te proberen in Ede een Christelijke padvindersgroep op te richten. Deze zal dan waarschijnlijk een deel van de leden van de Langenberg overnemen, zodat daar het leidingprobleem minder nijpend zal worden.

1946  Begin januari krijgen de ouders een brief waarin verzocht wordt hun keuze kenbaar te maken, waarna de nieuwe groep van start gaat. Op 23 februari om 19.30 uur wordt de nieuwe groep, in een zaaltje van het Leger des Heils aan de Notaris Fischerstraat, door de Districts Commissaris Van Duinhoven en Langenberg hopman Droog geïnstalleerd. De groep zal als Baden Powellgroep verder gaan, echter drie maanden na de start wordt door het Nationaal Hoofdkwartier meegedeeld dat de naam is afgewezen omdat er al zoveel groepen zijn met die naam.

Medeoprichter André Gunn heeft tijdens de oorlogsjaren het boek van Pieter Retief en Gerhardus Maritz gelezen. Deze Boeren leefden ten tijden van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika aan het einde van de 19e eeuw. 'Pieter, Maritz, voortrekkers, pionieren', het komt allemaal voor in dit boek en zo wordt op 14 maart de naam veranderd in Pieter Maritzgroep. (simpel hé!)

Deze Boeren dienden ons als voorbeeld omdat ze wisten wat ze wilden, vertrouwden op God en zich niet schaamden voor Hem de knie te buigen, aldus hopman Van Klaveren.

De Pieter Maritzgroep wordt lid van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Padvinders (NCVP). Eind 1946 sluit de NCVP zich in bijzondere vorm aan bij de NPV: Als X-groepen zullen de voormalige NCVP-groepen binnen de NPV blijven bestaan met een eigen vertegenwoordiger in het NPV-bestuur.

Ons eerste troephuis Het eerste troephuis van de Pieter Maritzgroep is een zolder boven een loods aan de Torenstraat in Ede (vlakbij de oude kerk). De groep bestaat uit welpen, verkenners, kabouters en padvindsters (meisjes!). De welpen staan onder leiding van Akela mej. Verrijzer.

Na het eerste zomerkamp in Otterlo wordt de troep opgesplitst in junioren en senioren. De heer Eygeraam wordt hopman bij de junioren, hopman Van Klaveren gaat verder met de senioren.


Valouweranders 1947 In Ede is nog een groep ontstaan: de 'Valouweranders'. Deze groep bestaat uit jongens van het Leger des Heils, en staan onder leiding van hopman Van de Heuvel.

1949  Toen bij de Valouweranders het ledental erg klein bleef, en er bij de Pieter Maritz dringend leiding nodig was, besloten de beide groepen samen verder te gaan.

Hopman Van de Heuvel wordt de nieuwe verkennersleider bij de Pieter Maritzgroep. Welpen hebben de Valouweranders niet.


1946 - 1953 Telefoonweg 1951 - Pieter Maritzgroep 1950-1960  Steeds meer jongens en meisjes willen lid worden van de padvinderij. Hiernaast een groepsfoto van onze groep uit 1951. Ook het onderkomen wisselt nogal eens.

In de beginjaren worden de opkomsten gehouden aan de Telefoonweg, achter de Cavaljéschool.1959 - Op de Deel bij Boer jansen Begin jaren vijftig kunnen we terecht in het waterleidinggebouw (hier zit nu restaurant 'het Pomphuis') 1950 t/m 1956 - Pompstation Klinkerbergerweg aan de Van Heeckerenlaan (toen nog in het bos), daarna op de deel van boer Jansen (waar nu het Marnix College staat).

Ook houden we opkomsten in station Ede-Centrum (nu historisch Museum) en bij gebrek aan een troephuis gewoon in het bos.1956 Bosrand Kreelseweg Rond 1956 houden we onze opkomsten in de buurt van de Kreelseweg, ergens in het bos.

Het wordt tijd voor een eigen troephuis.
1966  Het eerste eigen troephuis wordt gebouwd aan de Doolhoflaan. Het gebouw bestaat uit twee lokalen met openhaard en stoeptegels op de vloer, 1966 - Doolhut I  Doolhoflaan een kleine ruimte voor de leiding en een keukentje met daarboven een kleine opslagruimte. Dit houten gebouw krijgt de naam "de Doolhut".


Eerste Rowans 1973  Het is tijd om de organisatie te reorganiseren. Een nieuw imago en een andere naam horen daarbij. De padvinderij slaat een nieuwe weg in en gaat voortaan als scouting door het leven.

1978  De leeftijdsgrensen worden gewijzigd. Verkenners van 16 en 17 jaar kunnen samen verder met een eigen speltak; de rowans zien het levenslicht. Later weer gevolgd door de Stam.

1986  Na bijna twintig jaar is er, in verband met uitbreiding van de begraafplaats, in de gemeentelijke plannen geen plaats meer voor de Doolhut 1.

Nieuwbouw Doolhut II Langs de Doolhoflaan, aan de andere kant van het spoor, kan de Pieter Maritz een stuk grond kopen. Hierop wordt een nieuw troephuis gebouwd. Dit stenen gebouw wordt op 22 februari, het 40 jarig bestaan van de groep, geopend en draagt de naam "Doolhut II".

Het huidige troephuis bevindt zich op het fraaie landgoed Kernhem waar sagen en legenden in overvloed aanwezig zijn. Ook de rose vleermuis huist hier van oudsher in de oude beukenbomen langs de Doolhoflaan. Een fraai landgoed dat later wordt omgedoopt tot Kernhempark.


1993  Omdat de Pieter Maritz de enige Christelijke scoutinggroep in Ede en omstreken is, staat medio '93 de vraag centraal of we ook meisjes moeten opnemen in de groep. Dit zou betekenen dat het aantal speltakken flink zal moeten worden uitgebreid en dat we van ons bestaan als jongensgroep afscheid zouden moeten nemen. Het huidige gebouw is echter aan de kleine kant, uitbreiden met extra speltakken zal dus moeten samengaan met verbouwing van de Doolhut, of nieuwbouw op een andere locatie.

Dit punt zal tot het einde van deze eeuw regelmatig op de agenda van de groepsraad staan. Omdat de gemeente uiteindelijk geen toestemming geeft tot nieuwbouw aan de Doolhoflaan en, gezien de unieke locatie van ons speelterrein, er geen echte alternatieven zijn om ergens anders opnieuw te beginnen, komen de uitbreidingsplannen op een laag pitje te staan.

1993  Dit jaar verschijnt de laatste 'Bloedsteen' (nr.50). Het vertrouwde, maar door de tijd achterhaalde, clubblad wordt vervangen door een geheel nieuw clubblad; 'De Doolaard'.

Groepsblad Koning Doolaard De formule slaat aan en in 1996, 1997 en 1998 weten we met dit blad tot driemaal toe de landelijke 'Koning Groepsblad Verkiezingen' te winnen. Van dit succesblad worden in totaal 34 nummers uitgegeven, het laatste nummer verschijnt in november 1999.

1995  De Wereld Jamboree komt voor de tweede maal in de geschiedenis naar Nederland, naar Dronten ditmaal. Tien dagen lang bivakkeren zo'n 30.000 scouts uit 100 verschillende landen op de bodem van de voormalige Noordzee. Veel leidinggevenden van onze groep zijn als kampstaf betrokken bij dit grote evenement.

1996  Dit jaar bestaan we 50 jaar. Centraal staat het jubileumweekend met daarin een tentoonstelling in huize Kernhem, een audiovisuelen avond in mavo de Bospoort, een boek, tijdcapsule en een groepszomerkamp te Maarsbergen.

Onderscheiding Nel Versteeg Tijdens dit weekend krijgt Nel Versteeg, uit handen van de burgermeester, de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Deze koningklijke onderscheiding ontvangt zij voor haar 45 jaar inzet voor de Pieter Maritzgroep. Dit is ook het jaar dat zij afscheid neemt van haar Pieter Maritzgroep.

1998  Door de diverse speltakken wordt er geexperimenteerd met het opzetten van een eigen homepage.

2001  In mei van dit jaar wordt de domeinnaam pietermaritz.nl gekocht en kan er gebouwd worden aan een eigen groepshomepage.

2004  Dit jaar gaan we ons troephuis verbouwen!!!

Terug naar boven

Terug naar menu