Sint Joris

23 april is Sint-Jorisdag en wordt door scouting internationaal herdacht. Oorspronkelijk door Lord Baden Powell gekoppeld aan ridderlijkheid en maagden redden, maar tegenwoordig staat Sint-Jorisdag in het licht van het thema goed en kwaad.

De Legende

Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood, op voorwaarde dat de bevolking van het land dat door de draak werd getiranniseerd door hem gedoopt zou mogen worden.

De ware Joris

Sint-Joris kwam uit een christelijke familie, aan het einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een officier in het leger, stierf toen Joris nog jong was. Toen hij volwassen was, werd hij net als zijn vader militair en werd officier in het leger van Diocletianus.

Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde hij hieraan deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem ombrengen. Na diverse folteringen is hij op 23 april 303 op de stadsmuur onthoofd en werd daarmee martelaar.

Een vreselijk verhaal natuurlijk, maar nu voor velen een voorbeeld.