EINDERSPOOR.NL | Luchtpost Indonesië Brieven/dagboek
EINDERSPOOR.NL | Luchtpost Indonesië Foto's
Diversen

6e BATALJON GARDE REGIMENT GRENADIERS
411 BATALJON INFANTERIE

Gesneuvelden 411 B.I.

Naam:
Bakker C.
Berendsen, N. H.
Beverdam, H. J.
Bervoet, J. I.
Dernison, W. F.
Dijkstra, G.
Huijsman, J.
Jansen, G. W.
Jong, M. H. de
Ju, A.
Kolk, A. H. van der
Lelieveld, F. H.
Loo, W. M. J. J.
Lowies, J. J.
Pas, J. W.
Seekles, J.
Theuns, N. J. D.
Thiel, S. J. van
Vermeulen, J.
Voskuijl, J. H.
Wilgen, L. van
Nummer:
280402330 Sold
270416100 Sgt
280430156 Sold
281214511 Sold
281203424 Sold
260830130 Sold
280509516 Sold
260824196 Sgt
281017303 Sold
280130453 Sold
281110247 Sold
280126483 Sold
260506195 Sgt
280725390 Sold 1
280702212 Sold 1
280831491 Sold 1
290329307 Sold 1
280817517 Sold 1
280107450 Sold
280222395 Sold
280822451 Sold
Onderdeel:
Ost Comp
2e Comp
4e comp
2e comp
Ost comp
4e comp
2e comp
Ost comp
2e comp
2e comp
4e comp
3e comp
4e comp
3e comp
4e comp
3e comp
1e comp
2e comp
2e comp
staf
2e comp
Geboren:
Alkmaar
Oosterbeek
Almelo
Utrecht
Haarlem
Hommerts
Schipluiden
Zutphen
Vleuten
Leiden
Eethen
Den Haag
Den Haag
Amsterdam
Arnhem
Maassluis
Tilburg
Berkel en Rodenrijs
Waddinxveen
Amsterdam
Boskoop
Gesneuveld:
Baenugo
Keboemen
Djatibarang
Boemiajoe
Boemiajoe
Djatibarang
Keboemen
Keboemen
Keboemen
Keboemen
Boemiajoe
Banjoemas
Djatibarang
Banjoemas
Kaligoewa
Operlinggo
Melahajoe
Melahajoe
Keboemen
Adjibarang
Keboemen
Datum:
31-12-1948
01-03-1949
30-10-1949
06-01-1949
19-02-1949
30-10-1949
01-03-1949
25-02-1949
01-03-1949
01-03-1949
04-05-1949
15-07-1949
30-10-1949
27-01-1949
27-01-1949
30-03-1949
12-04-1949
12-04-1949
01-03-1949
19-03-1949
01-03-1949
Begraven:
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Candi
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Candi
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Candi
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Candi
Candi
Bandung Pandu
Bandung Pandu
Bandung Pandu

Keboemen (Kebumen)   Boemiajoe (Bumiaju)   Banjoemas (Banjumas)   Melahajoe(Melahaju)Candi te Semarang

Op dit ereveld zijn uitsluitend militairen begraven, 1.088 in totaal. De aanleg geschiedde op initiatief van het eerste contingent Nederlandse troepen, dat in maart 1946 in Semarang arriveerde.

Bijbegravingen uit Palembang en Makassar.