EINDERSPOOR.NL | Luchtpost Indonesië Brieven/dagboek
EINDERSPOOR.NL | Luchtpost Indonesië Foto's
Diversen

6e BATALJON GARDE REGIMENT GRENADIERS
411 BATALJON INFANTERIE

Kopierecht

Met uitzondering van een aantal in het auteurswet opgenomen beperkingen (zoals het citaatrecht) heeft niemand het recht zomaar mijn werk te vermenigvuldigen, in een bloemlezing op te nemen of op een andere manier te gebruiken. Mocht iemand iets met mijn broncode. teksten of foto's willen doen, dan moet diegene vooraf om toestemming vragen.

©2011 EINDESPOOR.NL