EINDERSPOOR.NL | Luchtpost Indonesië Brieven/dagboek
EINDERSPOOR.NL | Luchtpost Indonesië Foto's
Diversen

6e BATALJON GARDE REGIMENT GRENADIERS
411 BATALJON INFANTERIE

VERKLARING VAN WOORDEN EN AFKORTINGEN

A.A.T.
B.I.
D.I.
I.D.
K.N.I.L.
L.T.D.
R.V.A.
S.M.I.
T.N.I.
Andjing Nica
Barang
Bren
Browning
Djeroek
Eénpitter
Hampir
Heimweesigaret
Hisboullah
Kabar angin
Lari
Loerah
Mabok
Madjoe
Mata sapi
Merdeka
Militer
Pelan pelan
PIAT
Plopper
Rampokkers
Selamanja
Semoea
Siliwangi
Snijper
Sobat
Tjot
Vickers
- aan- en afvoertroepen
- bataljon infanterie
- daroel islam (strijdende partij voor islamitische staat)
- inlichtingendienst
- Kon. Ned. Indisch Leger
- leger technische dienst
- regiment veldartillerie
- sergeant majoor instructeur
- tentara nasional Indonesia (Ind. Leger)
- bekend KNIL-onderdeel
- bagage
- lichte mitrailleur
- zware mitrailleur
- sinasappel
- soldaat 1e klas (heeft 1 streep)
- bijna
- afgeleid van het merk "Highway"
- Islamitische strijdgroep
- gerucht van de wind
- vluchten
- Hoofd van de kampong
- dronken
- voorwaarts, aanvallen
- spiegelei
- vrijheid
- militairen
- langzaam
- individueel te bedienen antitankwapen
- letterlijk voorloper, door ons gebruikt voor alle tegenstanders
- gewelddadige rovers
- altijd
- alle
- meest bekende divisie van de T.N.I.
- sluipschutter
- vriend
- heuvel
- zware mitrailleur